ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO – 2017/2018

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego odbywają się po lekcjach. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy chcą powtórzyć wiadomości, przygotować się do sprawdzianu, odrobić zadanie domowe, wykonać dodatkowe ćwiczenia utrwalające materiał z lekcji.

Zajęcia te przeznaczone są także dla tych uczniów, którzy pragną poprawić niekorzystne dla siebie oceny lub napisać zaległy sprawdzian. 🙂

Konsultacje odbywają się (fakultatywnie) w następujących terminach:

poniedziałek – 8. lekcja

środa – 8. lekcja