Zaproszenie

  • 1 pkt – podstawowe informacje  (kto? kogo? na co? kiedy? gdzie zaprasza?);

  • 1 pkt – perswazja/ inne elementy;

  • 1 pkt – estetyka zapisu;

  • 1 pkt – poprawność językowa (dopuszczalny jeden błąd);

  • 1 pkt – poprawny zapis (dopuszczalny jeden błąd ort. i int.)

przeliczanie punktów na ocenę:

5pkt.=bdb./4pkt.=db/ 3pkt.=dst./ 2pkt.=dop./ 0-1pkt.=ndst.