Reklama

 

  • 1 pkt – informacje o obiekcie (nazwa/tytuł, opis/zawartość, lokalizacja, itp.);

  • 1 pkt – zalety obiektu/produktu;

  • 1 pkt – perswazja; użycie zwrotów i wyrażeń wykorzystywanych w reklamie;

  • 1 pkt – poprawność językowa (dopuszczalny jeden błąd);

  • 1 pkt – poprawny zapis (dopuszczalny jeden błąd ort. i int.)

przeliczanie punktów na ocenę:

5pkt.=bdb./4pkt.=db/ 3pkt.=dst./ 2pkt.=dop./ 0-1pkt.=ndst.