Plan

  • 1 pkt – wybór najważniejszych wydarzeń

  • 1 pkt – zgodna z wytycznymi ilość zredagowanych punktów; spójność tekstu;

  • 1 pkt -jednolita forma;

  • 1 pkt – poprawność językowa (dopuszczalny jeden błąd);

  • 1 pkt – poprawny zapis (dopuszczalny jeden błąd ort. i int.)

przeliczanie punktów na ocenę:

5pkt.=bdb./4pkt.=db/ 3pkt.=dst./ 2pkt.=dop./ 0-1pkt.=ndst.