Ogłoszenie

OGŁOSZENIE PRASOWE

  • 1 pkt – informacje o obiekcie (co to jest, jak wygląda, czym się charakteryzuje);

  • 1 pkt – przedstawienie okoliczności, warunków (np. kiedy, gdzie, jak, na jakich warunkach);

  • 1 pkt – informacja o nadawcy (imię/nazwisko/nazwa,kontakt, adres, e-mail);

  • 1 pkt – poprawność językowa (dopuszczalny jeden błąd);

  • 1 pkt – poprawny zapis (dopuszczalny jeden błąd ort. i int.)

 

 

OGŁOSZENIE – ZAWIADOMIENIE

  • 1 pkt – zapis najważniejszych informacji (kogo zawiadamiamy, o czym – cel, czas, miejsce, kto zawiadamia);

  • 1 pkt – stosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym (co najmniej jeden); spójność tekstu;

  • 1 pkt – informacja o nadawcy (imię/nazwisko/nazwa,kontakt, adres, e-mail);

  • 1 pkt – poprawność językowa (dopuszczalny jeden błąd);

  • 1 pkt – poprawny zapis (dopuszczalny jeden błąd ort. i int.)

przeliczanie punktów na ocenę:

5pkt.=bdb./4pkt.=db/ 3pkt.=dst./ 2pkt.=dop./ 0-1pkt.=ndst.