notatka

 

NOTATKA

1.Zgodność tekstu z tematem (przekazania informacji dotyczących wskazanego zagadnienia, tekstu, problemu). 1 pkt
2.Selekcja informacji, ich rzeczowość (wybór najistotniejszych). 1 pkt
3. Zwięzłość i odpowiedni styl. 1 pkt
4.Język- dopuszczalny 1 błąd językowy 1 pkt
5.Zapis- dopuszczalny 1 błąd ort. , int. 1 pkt

5 punktów = ocena bardzo dobra

NOTATKA PRASOWA

1.Tytuł 1 pkt
2.Zwięzłość 1 pkt
3. Selekcja materiału  (adekwatna do formy wypowiedzi) 1 pkt
4.Język- dopuszczalny 1 błąd językowy 1 pkt
5.Zapis- dopuszczalny 1 błąd ort. , int. 1 pkt

5 punktów = ocena bardzo dobra